Opsætning af selv store teaterforestillinger kræver sjældent de store beregninger.

Til gengæld kan den konstruktive opbygning kræve en masse overvejelser med hensyn til vægt, håndtering, opsætningstid ved turné osv..

Vi udfører:

  • Beregning af konstruktioner til teaterforestillinger, shows, udstillinger og lignende, som opstilles midlertidig og/eller flyttes ofte. F.eks. i forbindelse med turné.
  • Rådgivning i forbindelse med opdeling, håndtering, dimensionering af dekorationsdele til teater, shows og lignende.
  • Rådgivning vedr. belastninger.
  • Rådgivning vedr. dimensionering af hydraulik, trykluft, motorer i bevægelige dekorationselementer. Gerne i samarbejde med kundens foretrukne leverandør.